Kommunális hírek

Kapcsolat

Székhely: 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.sz.

Cégjegyzékszám: 
16-10-001579

Telefon/Fax:
+36-57/411-618

E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu

Szervezet vezetői

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.:

Vezérigazgató:   Horgosi Zsolt

Tel.: 57/411-618

E-mail: vvzrt@vvzrt,hu

Gazdasági igazgató: Pető Margit

Tel.: 06-30/943-7019

E-mail: peto.margit@vvzrt.hu

Kontrolling és ellenőrzési vezető: Kalics József

Tel.: 06-30/901-5206

E-mail: kalics.jozsef@vvzrt.hu

Közjóléti ágazatvezető: Baranyiné Hallgat Magdolna

Tel.: 06-20/2843630
E-mail:
baranyine@vvzrt.hu

Kommunális ágazatvezető: Tóth Endre

Tel.:  06-30/239-7715
E-mail:
komtitkarsag@vvzrt.hu

Vagyonkezelői ágazatvezető: Csiszér Géza

Tel.: 06-30/901-1464
E-mail:
csiszer.geza@vvzrt.hu

Ingatlankezelés: Kovács Károlyné

Tel.: 06-30/946-0598

E-mail: kovacs.karolyne@vvzrt.hu

Állat és növénykert, gyűjteményvezető: Sárközy Tamás

Tel.: 06-30/903-1674

E-mail: info@jbzoo.hu

Jászkürt Újság főszerkesztő

Tel.:0630/334-6784

E-mail: berenyiujsag@gmail.com

 

A részvénytársaság vezető beosztású dolgozóit munkaviszonyuk megszűnése esetén a Munkatörvénykönyvben meghatározott felmondási idő és végkielégítés illeti meg. A Munkatörvénykönyv 3.§.(6) bek.-ben foglaltak alapján kikötés nincs a munkaviszony megszűnés esetére.

A Felügyelő Bizottság visszahívása esetén a tisztségviselők egyéb javadalmazásban nem részesülnek.

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt Javadalmazása (feltöltés alatt...)

Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt javadalmazási szabályzat