Kommunális hírek

Kapcsolat

Székhely: 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.sz.

Cégjegyzékszám: 
16-10-001579

Telefon/Fax:
+36-57/411-618

E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu

Lakások

>> Hírek, aktualitások

 

A JVV Nonprofit Zrt 1994. január 1-től a 179/1993.(X. 27.) Képviselő-testületi határozat alapján végzi a Jászberény Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonát képező lakás és nem lakáscélú ingatlanok és egyéb földterületek kezelését.

A kezelés feltételrendszerét alapvetően a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény mellett az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet és a kezelési szerződés határozza meg. Az ingatlanok bérbeadására az Önkormányzat Képviselő-testületének illetékes bizottságai döntése alapján kerül sor, a bérlő kiválasztását követően az önkormányzati rendelet szerinti bérbeadói jogokat gyakorló JVV Nonprofit Zrt. – esetenként közjegyzői okiratba foglalva – köti meg a bérlőkkel a szerződéseket, szedi be a bérleti díjakat, és kezeli a lakásokat.