• Köszöntjük weblapunkon

  Köszöntjük weblapunkon

 • Kommunális ágazat

  Kommunális ágazat

 • Állatkert

  Állatkert

 • Termál fürdő

  Termál fürdő

 • Jégpálya

  Jégpálya

"Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Kezdőlap

Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.) legelső szervezeti formája 1994. január 1-jén – Jászberény Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társaságként – kezdte meg működését a Jászberényi Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként.

A cég életében a 2011-es esztendő jelentős változásokat hozott, amelynek eredményeként tevékenysége kibővült. Márciustól az egykori hűtőgépgyári sportlétesítményeket és strandot, valamint egyéb a Város tulajdonában álló ingatlant is a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. üzemelteti. Szeptember 30-ával a társaság 100%-os tulajdonában lévő két leányvállalata, a JÁSZVÍZ Kft. és BERÉNYKOM Kft. is beolvadt a cégbe, október 1-jétől pedig az Állat- és Növénykert szintén a társaság üzemeltetésbe került. 2015. évtől a Zrt. üzemeltetési feladatokat lát el a  Jászberényi Jégpályán, 2016. év augusztusától pedig a városban működő hulladékudvar üzemeltetésével egészült ki tevékenységi köre.

A társaság fő tevékenységi köre a kezdetektől fogva a város által rábízott vagyon fenntartása, üzemeltetése és a városi szolgáltatások biztosítása, így a közterületek kezelése, tisztán tartása. Hatáskörébe tartozik a legtöbb, a város gördülékeny működését elősegítő feladat ellátása, a lakosság mindennapi életéhez szükséges alapvető feltételek megteremtése és folyamatosságának biztosítása, valamint sportlétesítmények, jégpálya, strand és termálfürdő üzemeltetése is. Az elmúlt évek jogszabályi változásai és az önkormányzati döntések eredményeként alakult ki a jelenlegi szervezeti struktúra, ahol a legjelentősebb változások az alábbiak voltak:

- 2013. január elejétől a víziközművek üzemeltetése átkerült a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez (TRV Zrt.-hez),

- 2018. évben a Társaság feladatköréből kikerültek az önkormányzati iskolák karbantartási feladatai, valamint a Lehel Strand és Uszoda üzemeltetése,

- 2018. év júliusától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Szelektív Nonprofit Kft. alvállalkozójaként látjuk el Jászberényben és további 6 jászsági településen.

A közszolgáltatási tevékenység mellett kiemelt figyelmet kap a lakosság és a Jászberénybe látogatók kikapcsolódásának, a rekreáció lehetőségének biztosítása. A sport- és szabadidő hasznos eltöltésére várjuk az érdeklődőket a Jászbernyi Jégpályára, a  Jászberényi Állat- és Növénykertbe, a Jászberényi Strand- és Termálfürdő, valamint a városi sportlétesítményekbe.

Horgosi Zsolt

vezérigazgató