Kommunális hírek

Kapcsolat

Székhely: 
5100 Jászberény, Margit-sziget 1.sz.

Cégjegyzékszám: 
16-10-001579

Telefon/Fax:
+36-57/411-618

E-mail:
vvzrt@vvzrt.hu

Panaszkezelés

2016.07.26.

.

Panaszkezelés:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közszolgáltatást Igénybe Vevőket, hogy a Közszolgáltató, a honlapon jelölt kapcsolattartói pontjain személyesen, telefonon, e-mailben és postai levelezéssel közölt, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő bármilyen panasz, kérés, észrevétel vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény) panaszkezelési szabályainak megfelelően az alábbiakra köteles:

 

A Közszolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben köteles a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva jegyzőkönyvbe foglalni, és a Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. és 17/B. § rendelkezései betartásával 15 napon belül – indokolt hosszabbítás esetén 30 napon belül – közölni a Fogyasztóval, kivéve, ha a Fogyasztó panaszát szóban közli és a Közszolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

 

Az e-mailen közölt panasz, illetve bejelentés ügyintézésének rendje:

A kapcsolattartásra megjelölt e-mail címekre 15 óra után érkezett leveleket a következő napon iktatjuk, így a következő napon érkezettként kezeljük, tehát az ügyintézési határidő is e szerint számítódik.

 

 Amennyiben a Fogyasztó a Közszolgáltató panaszra adott válaszával nem ért egyet, – annak jellege szerint – az alábbi hatóságok, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti:

Jászberény Város Jegyzője: Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály: Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület: Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

Rezsipont: Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Közszolgáltatást Igénybe Vevőket, hogy a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében a Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztóvédelmi Rezsipontot működtet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő területen a fogyasztók tájékoztatása céljából, a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről.

 

vissza